null

OYATSU 明星麵

OYATSU 明星麵

OYATSU 明星麵

 • Product
 • Qty in Cart
 • Quantity
 • Price
 • Subtotal
 • OYATSU BABYSTAR Snack Ramen Noodle Chicken Flavor | 明星麵 童星闊條麵雞肉味 37G

  OYATSU BABYSTAR Snack Ramen Noodle Chicken Flavor | 明星麵 童星闊條麵雞肉味 37G

  OYATSU 明星麵

  $2.50
  想食炒面又想貪方便?最經典又出名嘅日星點心面就岩曬你! 最為人熟食嘅炒面味點心即食面,個個食過都贊口不絕! 呢度提供以低價又抵價出售嘅日本正宗童星點心即食面, 你又點可以錯過呢?趕快搶購吧!   淨重: 50克  Net Weight: 50G
  Qty in Cart: 0
  Quantity:
  Price:
  $2.50
  Subtotal:
 • OYATSU BABYSTAR Snack Noodle Yakisoba Flavor | 明星麵 童星點心麵炒麵味 41g

  OYATSU BABYSTAR Snack Noodle Yakisoba Flavor | 明星麵 童星點心麵炒麵味 41g

  OYATSU 明星麵

  $2.50
  想食炒面又想貪方便?最經典又出名嘅日星點心面就岩曬你! 最為人熟食嘅炒面味點心即食面,個個食過都贊口不絕! 呢度提供以低價又抵價出售嘅日本正宗童星點心即食面, 你又點可以錯過呢?趕快搶購吧!   淨重: 50克  Net Weight: 50G
  Qty in Cart: 0
  Quantity:
  Price:
  $2.50
  Subtotal:
 • OYATSU BABYSTAR Snack Noodle Chicken Flavor |明星麵 童星點心麵雞肉味 45g

  OYATSU BABYSTAR Snack Noodle Chicken Flavor |明星麵 童星點心麵雞肉味 45g

  OYATSU 明星麵

  $2.50
  經典系列日本童星 雞肉味點心麵 想食炒麵又貪方便?最為人熟食嘅炒麵味點心麵就岩哂你,個個食過都停唔到口! 想懷舊一番?買日本童星點心麵同朋友一齊分享啦!   淨重:50克 Net Weight: 50G  
  Qty in Cart: 0
  Quantity:
  Price:
  $2.50
  Subtotal:
 • Total: items /

Adding your products to cart